ตัวแปร

สามารถสร้างและใช้งานตัวแปรได้ผ่านเมนู Add Set Variable และ Add Get Variable
ตัวอย่างการสร้างให้บอทถามชื่อเพื่อทักทาย

1. สร้าง Entity 2 อันตามรูปเพื่อให้ถามชื่อ จากนั้นคลิ้กขวาที่คำตอบของ Entity ปลายทางแล้วเลือกเมนู Add Set Variable


2. คลิ้กที่แถบ Property Pane ด้านล่างแล้วเลือก SET จะเห็นช่องให้ใส่ name สำหรับชื่อตัวแปรและ value สำหรับค่าที่ต้องการกำหนด


3. คลิ้กที่ name เพื่อตั้งชื่อตัวแปรเป็น fullName

4. คลิ้กที่ value แล้วใส่ ## หมายถึงการให้ตัวแปร fullName เก็บค่า input ที่ผู้ใช้ป้อนทั้งหมด

5. สร้าง Entity เพื่อแสดงค่าของตัวแปรโดยการใส่ #fullName ลงไปในช่องคำตอบ


6. จะได้ผลลัพท์ดังนี้


หมายเหตุหากต้องการล้างค่าตัวแปร ในช่อง value ไม่ต้องใส่ค่าใดๆลงไป

ความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม