Silent

Silent

การตั้งให้บอทจะส่งข้อความเตือนหากไม่มีการสนทนา

1. ดับเบิ้ลคลิกที่กล่อง Silent แก้ไขข้อความเป็นอย่างอื่น OK แล้วคลิก Save 

2. หากไม่มีการสนทนาบอทจะส่งข้อความออกมาและจะหยุดเมื่อคลิกที่หัวของกล่องแชทเพื่อพักการคุยก่อนหน้า ถัดไป

ความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม