การทำ Push Notification

การทำ Push Notification เพื่อทำการแจ้งเตือนไปยังผู้ใช้ โดยการยิง API แบบ POST ไปที่ https://www.wayobot.com/api_v1/<<accountId>>/<<botId>> แล้วแนบ Parameter tokenId ที่ได้มาจาก  #tokenId และ message หรือข้อความที่ต้องการส่ง

1. เข้าเมนู API แล้วทำการ Copy url2. เข้า https://wayobot.com/apiMockup/Q แล้วทำการ Copy tokenId


3. เข้า Terminal แล้วทำการรันคำสั่ง Curl เพื่อทำการทดสอบดังนี้


curl -d "&message=Hello&tokenId=<<tokenId>>" -X POST https://www.wayobot.com/api_v1/<<accountId>>/<<botId>> -H "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded; charset=UTF-8"


หากสำเร็จระบบจะตอบกลับเป็น {"success":true}


ความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม